Versenyszabályzat

MISS ÉDEN VERSENYSZABÁLYZAT

A Miss Éden védett márkanév, amelynek használata, illetve a név üzletszerű említése, közlése csak a védettséget kérő személy vagy a képviselt jogi személy hozzájárulásával történhet.

1) A Miss Éden szépségverseny megrendezésének célja, hogy:

a) a környezetvédelem előmozdítására, a környezettudatos magatartás elősegítésére irányítsa a figyelmet;
b) bemutasson turisztikai régiókat;
c) elősegítse a turisztikai értékek megismerését és megismertetését;
d) lehetőséget nyújtson a 14-26 év kor közötti tehetséges lányok számára a bemutatkozásra a nagyközönség előtt;
e) a modell- és reklámszakma számára új tehetségeket fedezzen fel.

2) A Miss Éden nemzetközi verseny fődíja egy egyhetes nyaralás, egy egzotikus országban.
Az utazás időpontját a szervezőbizottság határozza meg. Egyéb díjak: kétszemélyes wellnesshétvégék; szépségkúrák.
3) A Miss Éden előválogatókból, nemzeti (országonkénti) versenyekből és nemzetközi döntőből áll.
4) A Miss Éden nemzeti versenyeinek legjobbjai az egyéb díjazások mellett részt vehetnek a nemzetközi döntőn, a felkészítő táborban, a showműsoron.
5) A jelentkezők vállalják, hogy a nemzeti versenyen való sikeres, nyertes szereplésük esetén a nemzetközi versenyen részt vesznek.
6) A részvétel és jelentkezés a versenyen kiskorúak esetében akkor tekinthető érvényesnek, ha a szülő vagy a gondviselő elfogadja a „Versenykiírást és a részvételi megállapodást”.
7) A versenykiírás elfogadásával a jelentkező, illetve kiskorúak esetében a szülő/gondviselő hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő fotói, illetve életrajzi, méretbeli adatai a hivatalos Miss Éden weblapon és a partnermédiában, magazinokban megjelennek.
8) Az adott, országonként meghatározott jelentkezési határidő után érkező jelentkezések érvénytelenek.
9) A jelentkezés, illetve a versenyen való részvétel a versenyzők számára ingyenes.
10) A jelentkezők hozzájárulnak, hogy a szervezőbizottság az adataikat modellügynökségeknek, reklámügynökségeknek és egyéb divatszakmával foglalkozó, illetve promóciós tevékenységet végző vállalkozásoknak kiadja.
11) A Miss Éden résztvevői vállalják, hogy nemzetközi döntőbe való bejutásuk esetén részt vesznek egy általános eligazításon.
12) A versenyzők biztosítják maguknak a szükséges eszközöket és kellékeket (ruhákat, cipőket), melyeket a fellépés során használni, viselni fognak. Az eszközök listáját kiválasztásuk esetén küldi meg a szervezőség az érintett résztvevőknek.
13) A résztvevők hozzájárulnak, hogy a versenyen, az azt követő, illetve a versenyt megelőző, versennyel kapcsolatos programokon készült képeket, filmeket a szervezőbizottság korlátozás nélkül felhasználhassa, mind a belföldi, mind a külföldi médiában.
14) A verseny nemzetközi. Mindenki, aki megfelel és elfogadja a versenykiírás feltételeit, jelentkezhet a versenyre, állampolgárságtól függetlenül. A versenybizottság elsősorban Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából, Csehországból, Bulgáriából, Ukrajnából és Romániából vár jelentkezőket.
15) A versenyzők lakóhelye és a versenyhez kapcsolódó programok helyszíne közötti esetleges útiköltséget a szervezőbizottság nem téríti.
16) A jelentkezők a szépségversenyt megelőzően térítés ellenében felkészítő tanfolyamon vehetnek részt, amely nem kötelező, de amelyen elsajátítható az elvárt színvonalú megjelenés.
17) A Miss Éden győzteséről és a helyezettekről a szervezőbizottság által meghívott zsűri dönt, de a szervezőbizottság megjelölhet más döntési módot (pl.: közönségszavazás) is.
18) A zsűri döntésének megfellebbezésére lehetőség nincs. A versenyzők kijelentik, hogy a zsűri döntését elfogadják, az ellen panaszt nem tesznek, azt bíróságon és egyéb fórumon meg nem támadják.
19) Amennyiben a nemzetközi verseny nyertese vis maior miatt (útlevél hiánya, betegség stb.) nem tud vagy nem kíván elutazni az egzotikus útra, a Szervezőbizottság jelöl ki másik utazót.
Ilyen esetekben az el nem utazó versenyzőnek kártérítési jogosultsága nincs. Ilyen esetben is megtarthatja viszont a nyertes a “Miss Éden” címet egy esztendeig.
20) A Miss Éden nyertesének jelképes megkoronázása után a koronázási eszközöket a nyertes visszajuttatja, azok a szervezőbizottság tulajdonát képezik.
21) A versenyen a résztvevő versenyzők anyagi felelősséggel tartoznak a rájuk bízott ruhákért, sminkeszközökért és egyéb tárgyi eszközökért. A versenyzők vállalják, hogy az általuk a verseny során okozott esetleges kárt, amennyiben ez részükre felróható, megtérítik.
22) A versenyzők saját személyes holmijukért maguk felelnek, ezekre maguk ügyelnek, azok épségéért felelősséget a szervezőbizottság nem vállal.
23) A versenyzők vállalják, hogy részt vesznek az adott versenyt megelőző főpróbán.
24) A versenyzők vállalják, hogy az általuk a verseny során okozott esetleges kárt, amennyiben ez részükre felróható, megtérítik.
25) Az a jelentkező, aki a részvételi megállapodást elfogadja, és nem vesz részt a versenyen, vagy az azt megelőző, szervezőbizottság által biztosított főpróbán, és távolmaradását orvosi igazolással nem igazolja, 50 euro, vagy annak megfelelő nemzeti valuta rendelkezésre állási díjat köteles fizetni, amely fedezi a szervezőbizottság rá eső adminisztrációs költségeit.
26) A szervezőbizottság fenntartja a versenykiírás és részvételi megállapodás valamennyi pontjának módosítási jogát.